• Algebraic Geometry Activities in China

   Work in progress

   Beijing Algebraic Geometry Colloquium

   CAS - PKU - Tsinghua

  • What's New

   Lecture Series in Algebraic Geometry, Aug 26 - Sep 27, 2019, MCM, CAS, Beijing

   PKU-KUL Joint Algebraic Geometry Workshop, Sep 2 - 4, 2019, BICMR, PKU, Beijing

   Geometry of Arithmetic Varieties, Sep 2 - 6, 2019, BICMR, PKU, Beijing

   Beijing-Zurich Moduli Workshop, Sep 9 - 12, 2019, BICMR, PKU, Beijing

   Program on Derived Algebraic Geometry IMT-SCU, Oct 7 - 25, 2019, Tianyuan Mathematical Center in Southwest China, Chengdu

   Lectures on Birational Geometry and Moduli Spaces and Workshop on Algebraic Geometry, Nov 25 - Dec 1, 2019, Tianyuan Mathematical Center in Southeast China, Xiamen

   Other Activities

  • Lecture Series in Algebraic Geometry

   August 26 - September 27, 2019

   MCM, CAS, Beijing

   Organizers

   Baohua Fu (Beijing)

   Yujiro Kawamata (Tokyo)

   Shigeru Mukai (Kyoto/Beijing)

   Speakers

   Junyan Cao (Paris)
   Yalong Cao (Kashiwa)
   Ya Deng (Gothenburg)
   Stephane Druel (Lyon)

   Zhizhong Huang (Hannover)
   Jun-Muk Hwang (Seoul)

   Yunfeng Jiang (Lawrence, KA)

   Katsuhisa Furukawa (Tokyo)

   Naichung Conan Leung (Hong Kong)
   Zhiyuan Li (Shanghai)
   Yuchen Liu (New Haven)
   Laurent Manivel (Toulouse)
   Yoshinori Namikawa (Kyoto)
   Keiji Oguiso (Tokyo)
   Thomas Peternell (Bayreuth)

   Miles Reid (Coventry)
   Zhiyu Tian (Beijing)
   Yukinobu Toda (Kashiwa)
   Claire Voisin (Paris)
   Junyi Xie (Rennes)

   Ying Xie (Hong Kong)
   Qizheng Yin (Beijing)

   Shilin Yu (Xiamen)
   Fyodor Zak (Mosow)

  • PKU-KUL Joint Algebraic Geometry Workshop

   September 2 - 4, 2019

   BICMR, PKU, Beijing

   Organizers

   Nero Budur (Leuven)
   Zhiyu Tian (Beijing)
   Qizheng Yin (Beijing)

   Speakers

   Feng Hao (Munich/Leuven)

   Haidong Liu (Kyoto/Beijing)

   Nguyen Huu Kien (Leuven)

   Marcel Rubió (Leuven)

   Dmitry Sustretov (Leuven)

   Robin van der Veer (Leuven)

   Lena Vos (Leuven)

   Lei Wu (Salt Lake City)

   Enlin Yang (Beijing)

   Naizhen Zhang (Leuven)

   Xiaolei Zhao (Santa Barbara)

   Chuyu Zhou (Beijing)

  • Geometry of Arithmetic Varieties

   September 2 - 6, 2019

   BICMR, PKU, Beijing

   Scientific committee

   François Ballaÿ (Beijing)
   Huayi Chen (Paris)
   Norito Hirata-Kohno (Tokyo)
   Philippe Gille (Lyon)
   Atsushi Moriwaki (Kyoto)

   Organizers

   François Ballaÿ (Beijing)
   Huayi Chen (Paris)
   Marusia Rebolledo (Clermont-Ferrand)

   Speakers

   José Ignacio Burgos Gil (Madrid)
   Anna Cadoret (Paris)
   Victoria Cantoral Farfán (Trieste)
   Yang Cao (Hannover)
   Maria Carrizosa (Lyon)
   Ke Chen (Nanjing)

   Yanbo Fang (Paris)
   Mounir Hajli (Shanghai)
   Marc Hindry (Paris)
   Yong Hu (Shenzhen)

   Zhizhong Huang (Hannover)
   Hideaki Ikoma (Kyoto)
   Klaus Künnemann (Regensburg)
   Yongqi Liang (Hefei)

   Atsushi Moriwaki (Kyoto)

   Fabien Pazuki (Copenhagen)
   Per Salberger (Gothenburg)
   Tamás Szamuely (Pisa)
   Fei Xu (Beijing)
   Yu Yasufuku (Tokyo)
   Tong Zhang (Shanghai)

   Yongqiang Zhao (Hangzhou)

   Huilin Zhu (Xiamen)

  • Beijing-Zurich Moduli Workshop

   September 9 - 12, 2019

   BICMR, PKU, Beijing

   Organizers

   Xiaobo Liu (Beijing)

   Rahul Pandharipande (Zurich)

   Emanuel Scheidegger (Beijing)

   Qizheng Yin (Beijing)

   Speakers

   Younghan Bae (Zurich)

   Pierrick Bousseau (Zurich)

   Tim-Henrik Bülles (Zurich)

   Honglu Fan (Zurich)

   Tom Graber (Pasadena)

   Zhiyuan Li (Shanghai)

   Georg Oberdieck (Bonn)

   Rahul Pandharipande (Zurich)

   Yongbin Ruan (Ann Arbor/Hangzhou)

   Hsian-Hua Tseng (Columbus)

   Longting Wu (Zurich)

   Qizheng Yin (Beijing)

   Fenglong You (Edmonton)

  • Program on Derived Algebraic Geometry IMT-SCU

   October 7 - 25, 2019

   Tianyuan Mathematical Center in Southwest China, Chengdu

   Scientific committee

   Jean-Pierre Demailly (Grenoble)
   Vincent Guedj (Toulouse)
   An-Min Li (Chengdu)
   Xiangyu Zhou (Beijing)

   Organizing committee

   Bohui Chen (Chengdu)

   Xiaojun Chen (Chengdu)

   Yuxin Ge (Toulouse)

   Wenchuan Hu (Chengdu)

   Liangang Peng (Chengdu)

   Li Sheng (Chengdu)

   Bertrand Toën (Toulouse)

   Minicourses

   Yuri Berest (Ithaca, NY)

   Damien Calaque (Montpellier)

   Jiwei He (Hangzhou)

   Bertrand Toën (Toulouse)

   Quanshui Wu (Shanghai)

   Workshop speakers

   Dario Beraldo (Toulouse)

   Qin Fan (Beijing)

   Changjian Fu (Chengdu)

   Benjamin Hennion (Orsay)

   Zheng Hua (Hong Kong)

   Ming Lu (Chengdu)

   Mauro Porta (Strasbourg)

   Marco Robalo (Paris)

   Fan Xu (Beijing)

   Sinan Yalin (Angers)

  • Lectures on Birational Geometry and Moduli Spaces and Workshop on Algebraic Geometry

   November 25 - December 1, 2019

   Tianyuan Mathematical Center in Southeast China, Xiamen

   Organizers

   Meng Chen (Shanghai)

   Wenfei Liu (Xiamen)

   Lecture series

   Valery Alexeev (Athens, GA)

   Osamu Fujino (Osaka)

   Chen Jiang (Shanghai)

   Workshop speakers

   Baohua Fu (Beijing)
   Osamu Fujino (Osaka)
   Kento Fujita (Osaka)
   Chen Jiang (Shanghai)
   Zhi Jiang (Shanghai)
   Binru Li (Shanghai)
   Changzheng Li (Guangzhou)
   Qifeng Li (Seoul)
   Zhan Li (Shenzhen)
   Jie Liu (Beijing)
   Zhiyu Tian (Beijing)
   Songyan Xie (Beijing)

  • Other Activities

  All Posts
  ×