• Algebraic Geometry Activities in China

  Work in progress...

  Beijing Algebraic Geometry Colloquium

  BICMR, PKU & AMSS, CAS

 • What's New

  International Conference on Algebraic Geometry, Dec. 8 - 10, 2017, Tsinghua, Beijing

  Master Lectures, Dec. 18 - 22, 2017, TSIMF, Sanya

  Winter Young Algebraic Geometer Workshop, Dec. 25 - 29, 2017, SUSTC, Shenzhen

  Winter School on Hodge Modules and Higgs Bundles, Jan. 1 - 7, 2018, SYSU, Zhuhai

  Other Activities

 • International Conference on Algebraic Geometry

  December 8 - 10, 2017

  Tsinghua, Beijing

  Organizers

  Caucher Birkar (Cambridge)

  Spencer Bloch (Chicago)

  Eduard Looijenga (Utrecht/Beijing)

  Shing-Tung Yau (Cambridge, MA)

  List of speakers

  Florin Ambro (Bucharest)

  Caucher Birkar (Cambridge)

  Spencer Bloch (Chicago)

  Fedor Bogomolov (New York)

  Ivan Cheltsov (Edinburgh)

  Meng Chen (Shanghai)

  Jean-Pierre Demailly (Grenoble)

  Hélène Esnault (Berlin)

  Chen Jiang (Kashiwa)

  Yujiro Kawamata (Tokyo)

  Bong H. Lian (Waltham)

  Yoichi Miyaoka (Tokyo)

  Mihai Paun (Chicago)

  Yuri Prokhorov (Moscow)

  Slava Shokurov (Baltimore)

  Chin-Lung Wang (Taipei)

  Chenyang Xu (Beijing)

  De-Qi Zhang (Singapore)

 • Master Lectures

  December 18 - 22, 2017

  TSIMF, Sanya

  The Legacy of Carl Friedrich Gauss

  Organizers

  Shiu-Yuen Cheng (Hong Kong/Beijing)

  Li-Zhen Ji (Ann Arbor)

  Yat-Sun Poon (Riverside)

  Jie Xiao (Beijing)

  Shing-Tung Yau (Cambridge, MA)

  Global Aspects of Projective and Kähler Geometry

  Organizers

  Jean-Pierre Demailly (Grenoble)

  Jian Xiao (Evanston)

  Quotients, Stability and Invariants

  Organizers

  Gergely Bérczi (Zürich)

  Brent Doran (?)

  Victoria Hoskins (Berlin)

  Frances Kirwan (Oxford)

 • Winter Young Algebraic Geometer Workshop

  December 25 - 29, 2017

  SUSTC, Shenzhen

  Organizers

  Qile Chen (Boston)

  Yongbin Ruan (Ann Arbor)

  List of speakers

  Huai-Liang Chang (Hong Kong)

  Honglu Fan (Zürich)

  Bohan Fang (Beijing)

  Ziyang Gao (Paris)

  Zhi Jiang (Shanghai)

  Changzheng Li (Guangzhou)

  Chunyi Li (Coventry)

  Zhiyuan Li (Shanghai)

  Yongqi Liang (Paris)

  Wenhao Ou (Los Angeles)

  Yuan Wang (Evanston)

  Qizheng Yin (Beijing)

  Fenglong You (Edmonton)

  Qi You (Pasadena)

  Xiaolei Zhao (Boston)

  Zijun Zhou (New York)

  Zhengyu Zong (Beijing)

 • Winter School on Hodge Modules and Higgs Bundles

  January 1 - 7, 2018

  SYSU, Zhuhai

  Organizers

  Changzheng Li (Guangzhou)

  Zhiwei Wu (Zhuhai)

  List of speakers

  TBA

All Posts
×